0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

339.41 MS/s

0.00000

Pool Hashrate

85.8 M

0.00000

Mạng Difficulty

8.56 GS/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

1824111

0.00000

Khai thác Khối

54.63 $-9.82%

0.00000

Giá ZEC

15%

0.00000

May mắn

1.0%

0.00000

Pool Phí

0.00000

Khối Thưởng

0.00000

Thanh toán tối thiểu

Chúng tôi bao trả phí thanh toán. Không tính thêm phí.

Pool Hashrate

339.41 MS/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu128
zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
zec.2miners.com:1111
Hoạt động
Hoa Kỳ128
us-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
us-zec.2miners.com:1111
Hoạt động
Châu Á128
asia-zec.2miners.com:1010
Hoạt động
1024 cho Nicehash
asia-zec.2miners.com:1111
Hoạt động

Chúng tôi cũng có kết nối SSL - Bấm vào đây